ابراز نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به اعتصاب غذای سه زندانی سیاسی در ایران Detained Reporters on Hunger Strike in Iran

July 12, 2019   0

سهیل عربی (سمت چپ)، ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی‌فرد   سازمان گزارشگران بدون مرز نسبت به اعتصاب غذای «سهیل عربی»، «ساناز الهیاری» و «امیرحسین محمدی‌فرد» […]