پیشنهاد تأسیس “خط تلفن‌ قرمز” میان ایران و عربستان Germany: we need Direct Line Red Phone between Iran & Saudi Arabia

September 17, 2019   0

آلمان سیاستمداران آلمانی خواستار میانجیگری آلمان در کشمکش‌های خاورمیانه هستند. آنها پیشنهادهایی چون راه‌اندازی یک خط ارتباطی مستقیم میان ایران و عربستان و برگزاری کنفرانسی […]