Ahmad Kasravi میراث ماندگار – احمد کسروی، از پیشتازان خردگرایی

Spread the facts!

این ماجرای احمد کسروی است که شیوه‌ی بی‌پروای او در نقد مذهب، خشم جامعه مذهبی را برانگیخت و متهم به توهین باورهای دینی شد. او در نهایت در حالی که برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شده بود به طرز فجیعی توسط گروهی از متعصبین افراطی، در برابر بازپرس کشته شد. #احمد_کسروی#ایران۱۴۰۰#Iran1400

….