Iran Cloud Seeding Project فیلم مستند باروری ابرها

Spread the facts!

علی نیکوکارجدیدترین فیلم مستند ایرانی در مورد باروری ابرها موضوعات: بارروی ابرها در ایران باستان و شاهنامه تاریخ باروری ابر در چهان ژنراتور های زمینی وهواپیماهای باروری فرآیند بارش برف و باران در ابر و تاثیر باروری در افزایش بارش عملیات باروری با هواپیمای آنتونوف در ایران استان هایی که هرساله مورد باروری ابر قرار میگیرند تاثیر باروری ابرها بر محیط زیست این فیلم به سفارش مرکز ملی باروری ابرها، ساخته علی نیکوکار بوده و در آذر ماه 95 از شبکه مستند سیما پخش گردید است.

….

Be the first to comment

Leave a Reply