تصاویر اعتراض‌ها به افزایش قیمت بنزین در ایران Iranian People Rise against Gas price hike

Spread the facts!

شهرهای مختلف ایران از روز ۲۴ آبان صحنه اعتراض‌های گسترده‌ به افزایش ناگهانی و سه برابری قیمت بنزین بودند. برخی از تصاویر این اعتراض‌ها را در زیر می‌بینید.

….