پوشش ویژه خبری انقلاب و خیزش سراسری مردم   ایران علیه جمهوری کودک کش اسلامی >UpRising Updates

Spread the facts!
52 | MrHalloo – Jedi Begirim 52هالو ـ جدی بگیریم، احتیاط
قبول نداشتن خامنه‌ای در جایگاه رهبری، اصلی‌ترین دلیل تمرد در نیروهای امنیتی و نظامی
بیژن عبدالکریمی، فیلسوف و استاد دانشگاه: انقلاب ایران به پایان رسیده و مرگ انقلاب ( منظورش انقلاب اسلامی شون است) را اعلام می‌کنم
51 | MrHalloo – Jedi Begirim 51هالو ـ جدی بگیریم، شکایت

….