Iranian Satire پرگار: طنز ایرانی

Spread the facts!

طنز ایرانی چه نوع طنزی ست و چه جوانبی از شخصیت و هویت ایرانی را به نمایش می‌گذارد؟